top
logo


Начало
СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ШУМЕН
Асоцииран член на ООУБ към ООН
Член на Фондация Програма "Стъпка по стъпка"
Член на Фондация "Тайм" - екологично образование
Член на Фондация "Отворено общество" - 
Програма "Европа в училище"
 
 веэ 
 
 


 
 
 
 

Обществен съвет


bottom
top

bottomДизайн:  Р. Стойчев