!!!За учениците от VII и X клас:
Уважаеми ученици, съгласно Заповед №РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания и графици на дейностите за учебната 2019-2020 година в периода от 6 април 2020 г. до 10 април 2020 г. се подават заявления за явяване на национално външно оценяване по желание по:

Във връзка с необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки, попълнените и подписани от родител и ученик заявления се изпращат на електронната поща на училището: sou@souvl.com в срок до 15:00 ч. на 10.04.2020 г.

Забележка: Изпитите по чужд език в VII клас, както и по чужд език и информационни технологии в X клас, не са задължителни. Заявление се попълва само от учениците, които желаят да се явят на съответното НВО по желание.

dzi
dzi
zapowed

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ШУМЕН


suvl

protokol
протокол2

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА

Полезни връзки
ps