първи

Уважаеми родители,
Детето Ви ще бъде в първи клас!
Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.
Всички ние - екипът от учители на първи клас, цялата колегия и ръководство споделяме с Вас това предстоящо, вълнуващо събитие.
Каним Ви при нас и Ви предлагаме:
• Обновена, комфортна среда за обучение;
• Квалифицирани и опитни учители;
• Съвременни компютърни кабинети;
• Развиване и усъвършенстване на умения в областта на изкуствата – хореография, изобразително изкуство, музика;
• Условия за разнообразен спорт;
Ние учим, но се и забавляваме! Ние сме нови, различни и изобретателни и Ви подаваме ръка!
 
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС!

 

За учебната 2018-2019 година СУ „Васил Левски” предлага:

v  Паралелки с разширено изучаване на:

-     Английски език;

-          Компютърно обучение;

-          Български език;

-          Математика.

  Целодневно обучение за учениците от I-IV клас(по желание на родителите)

  Извънкласни дейности:

-          клуб на малките математици;

-          литературно студио;

-          хореография;

-          оркестър от блок-флейти;

-          спорт – футбол, хандбал, баскетбол, волейбол и др.

-          изобразително изкуство

            Необходими документи за записване в първи клас:

           

Документите, както и бланки на заявления за участие в класиране и за записване на учениците са съгласно Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен (приета с решение №674/22.02.2018 г. на Общински съвет Шумен) и публикувана на www.shumen.bg.           

Графикът на дейностите се утвърждава от кмета до 31.03.2018 г.


 

Полезни връзки
ps