Прием на ученици в V клас за учебната 2018 – 2019 година

 

Прием се извършва в две паралелки със следните възможности за часове, изучавани в разширена подготовка:

 

ВАРИАНТ1:

Български език и литература – 0,5 часа седмично;

Математика – 1 час седмично;

Английски език – 1 час седмично.

Общо – 2,5 учебни часа седмично.

 

ВАРИАНТ 2:

Български език и литература – 0,5 час седмично;

Математика – 1 час седмично;

Информационни технологии – 1 час седмично.

Общо – 2,5 учебни часа седмично.

 

ВАРИАНТ 3:

Български език и литература – 0,5 часа седмично;

Руски/Немски език – 2 часа седмично;

Общо – 2,5 учебни часа седмично.

 

Заявление.

Полезни връзки
ps