Добре дошли!

Дневният център за деца с увреждания в гр. Шумен с капацитет 24 деца предоставя социална услуга в общността от 1999 г., а днес вече е Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания с капацитет 48.

През 2003 г. бяхме поканени от централен офис на БАЛИЗ - София да станем техен клон като регистрираме НПО. Приехме поканата и на 14.07.2003 г. регистрирахме Сдружение "Независим живот". Членове на нашето сдружение са родители и специалисти, подкрепяща хората в неравностойно положение. На Общо събиране единодушно избрахме за Прецедател д-р Албена Маринова - родител.

През изминалите 8 години благодарение на получените събсидии на проектен принцип на БАЛИЗ - София, членовете на нашето сдружение иимаха възможността да се запознаят с добри европейски практики в социалната сфера. Да обменят опит с родители и специалисти от всички клонове на БАЛИЗ в страната.

***