top
logo


Начало Профил на купувача
Профил на купувача ПДФ Печат Е-мейл

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

 

Публична покана по ЗОП - 16.12.2015 г. 

Покана                                                                                                                                                                                                                                             Изисквания по самостоятелно обособена позиция 1 - доставка на закуски                                                                                                                Изисквания по самостоятелно обособена позиция 2 - доставка на топъл обяд 
Образец на оферта 
Декларация по чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП 
Приложения към оферта по СОП 1 - доставка на закуски 
Приложения към оферта по СОП 2 - доставка на обяд 
Проект на договор по СОП 1 - доставка на закуски 
Проект на договор по СОП 2 - доставка на обяд 

Протокол 

Договор по СОП 1

Договор по СОП 2 

 

 

Публична покана по ЗОП - 22.12.2014 г. 

Покана                                                                                                                                                                                                                                             Изисквания по самостоятелно обособена позиция 1 - доставка на закуски                                                                                                                Изисквания по самостоятелно обособена позиция 2 - доставка на топъл обяд 
Образец на оферта 
Декларация по чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП 
Приложения към оферта по СОП 1 - доставка на закуски 
Приложения към оферта по СОП 2 - доставка на обяд 
Проект на договор по СОП 1 - доставка на закуски 
Проект на договор по СОП 2 - доставка на обяд 

Протокол 

Договор по СОП 1

Договор по СОП 2 

 

 

bottom
top

bottomДизайн:  Р. Стойчев