top
logo


Начало Юлия Христова
Юлия Христова ПДФ Печат Е-мейл

От 1981 до 1988 г. учи в ЕСПУ "Васил Левски", гр. Шумен. Завършва средно образование през 1992 г. в ПМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен, профил "Математика". 

През 1997 г. завършва Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", специалност "История". Специализация по българска история. Защитава дипломна работа на тема: "Добруджанските бежанци в Шуменско 1919 - 1939 г.". 

През 2001 г. завършва магистърска програма по финансов мениджмънт в Стопанска академия "Д. А. Ценов", гр. Свищов с магистърски проект на тема: "Управление на вътрешния държавен дълг на Република България". 
През 2003 г. завършва магистърска програма по счетоводство и контрол във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий".

От септември 1997 година работи като учител по история в СОУ "Васил Левски", гр. Шумен. В периода от 2001 до 2003 година работи по програма "Човешките права в училище" към фондация МИЧП. През 2003 и 2004 г. е хоноруван асистент по Средновековна българска история и История на българското възраждане в ШУ "Епископ Константин Преславски".

От октомври 2003 г. е директор на СОУ "Васил Левски", гр. Шумен. 
Ноември 2006 г. участва в обучение по "Управление на училището" в Националния институт за обучение на директори. 

Владее английски и руски език.

 

bottom
top

bottomДизайн:  Р. Стойчев