top
logo


feed-image Абонамент
Начало Прием
Прием
Първокласници ПДФ Печат Е-мейл

dfdfdfdf 

Уважаеми родители,
 
 
 
Детето Ви ще бъде в първи клас!
 
Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.
 
Всички ние-екипът от учители на първи клас, цялата колегия и ръководство споделяме с Вас това предстоящо, вълнуващо събитие.
 
Каним Ви при нас и Ви предлагаме:

 

Продължение...
 
Осмокласници ПДФ Печат Е-мейл

Държавен план-прием на ученици в VIII клас

за учебната 2017 – 2018 година, дневна форма на обучение:

 

Една паралелка с разширено изучаване на чужд език (английски) с профил „Чужди езици“:

-          Профилиращи предмети:  английски език, руски език и биология и здравно образование;

-          Брой ученици – 26;

-          Срок на обучение – 5 години;

-          Балът за класиране на учениците се образува от: утроеният брой точки от резултата от националното външно оценяване по български език и литература, броят точки от националното външно оценяване по математика, оценките от свидетелството за основно образование по изучавания в задължителна подготовка чужд език и биология и здравно образование.

 

 

Една паралелка без разширено и без интензивно изучаване на чужд език с профил „Софтуерни и хардуерни науки“:

-          Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии и биология и здравно образование;

-          Брой ученици – 26;

-          Срок на обучение – 5 години.

-          Балът за класиране на учениците се образува от: удвоеният брой точки от резултата от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, оценките от свидетелството за основно образование по изучаваните в задължителна подготовка информационни технологии и биология и здравно образование.

 

 

За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в VII клас в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

 

График за подаване на документи. Изтеглете! 

 
Деветокласници ПДФ Печат Е-мейл

 

Държавен план-прием на ученици в IX клас

за учебната 2017 – 2018 година, дневна форма на обучение:

 

            Една паралелка с профил „Природоматематически“:

-          Профилиращи предмети: информационни технологии, биология и здравно образование и английски език;

-          Брой ученици – 26;

-          Класирането на учениците се извършва по документи и се образува от удвоените оценки от свидетелството за основно образование по информационни технологии, биология и здравно образование и чужд език, изучавани в задължителна подготовка.

 

 

За определените с държавния план-прием места в IX клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в VIII клас в годината на кандидатстването и не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

 

График за подаване на документи. Изтеглете! 

 

 

 
Вечерно обучение ПДФ Печат Е-мейл

Държавен план-прием на ученици в VIII клас

за учебната 2017 – 2018 година, вечерна форма на обучение:

 

Една паралелка без разширено и без интензивно изучаване на чужд език с профил „Хуманитарни науки“:

-          Профилиращи предмети:  български език и литература, философия и биология и здравно образование;

-          Брой ученици – 30;

-          Срок на обучение – 5 години;

-          Балът за класиране на учениците се образува от: оценките от удостоверението за завършен VII клас по изучаваните в задължителна подготовка български език и литература и математика и от удвоеният брой точки от резултата от националното външно оценяване по български език и литература и по математика (ако кандидатите са се явявали на НВО през предходни учебни години).

 

За определените с държавния план-прием места в VIII клас във вечерна форма на обучение могат да кандидатстват лица, навършили 16 години и успешно завършили VII клас при условията на отменения Закон за народната просвета.

 

График за подаване на документи. Изтеглете! 

 

 

Държавен план-прием на ученици в IX клас

за учебната 2017 – 2018 година, вечерна форма на обучение:

 

            Непрофилирана паралелка:

-          Брой ученици – 30; 

-          Класирането на учениците се извършва по документи и се образува от утроените оценки от свидетелството за основно образование по български език и литература и математика, изучавани в задължителна подготовка.

 

 

За определените с държавния план-прием места в IX клас във вечерна форма на обучение могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в VIII клас и са навършили 16 години или ги навършват в годината на кандидатстване. 

 

График за подаване на документи. Изтеглете!  

 

 bottom
top

bottomДизайн:  Р. Стойчев