top
logo


feed-image Абонамент
Начало Прием
Прием
Първокласници ПДФ Печат Е-мейл

dfdfdfdf 

Уважаеми родители,
 
 
 
Детето Ви ще бъде в първи клас!
 
Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.
 
Всички ние - екипът от учители на първи клас, цялата колегия и ръководство споделяме с Вас това предстоящо, вълнуващо събитие.
 
Каним Ви при нас и Ви предлагаме:

 

Продължение...
 
Петокласници ПДФ Печат Е-мейл


Прием на ученици в V клас


за учебната 2019 – 2020 година


 


Прием се извършва в две паралелки със следните възможности за часове, изучавани в разширена подготовка:


ВАРИАНТ 1:


 1. Български език и литература – 0,5 часа седмично;
 2. Математика – 1 час седмично;
 3. Английски език –  1 час седмично.


Общо – 2,5 учебни часа седмично.


ВАРИАНТ 2:


 1. Български език и литература – 0,5 час седмично;
 2. Математика – 1 час седмично;
 3. Информационни технологии – 1 час седмично.


Общо – 2,5 учебни часа седмично.


ВАРИАНТ 3:


 1. Български език и литература – 0,5 часа седмично;
 2. Руски/Немски език – 2 часа седмично;


Общо – 2,5 учебни часа седмично.


 

Заявление. 

 
Осмокласници ПДФ Печат Е-мейл

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавен план-прием на ученици в VIII клас

 

за учебната 2019 – 2020 година

 

 

 

Дневна форма на обучение:

 

 

 

Една паралелка без разширено и без интензивно изучаване на чужд език с профил „Софтуерни и хардуерни науки“:

 

 • Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии и биология и здравно образование;

 • Брой ученици – 26;

 • Срок на обучение – 5 години.

 • Балът за класиране на учениците се образува от: утроения брой точки от резултата от националното външно оценяване по български език и литература, броя точки от националното външно оценяване по математика, оценките от свидетелството за основно образование по изучаваните в задължителна подготовка информационни технологии и биология и здравно образование.

 

За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в VII клас в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

 

 

 

Вечерна форма на обучение:

 

 

 

Една паралелка без разширено и без интензивно изучаване на чужд език с профил „Хуманитарни науки“:

 

 • Профилиращи предмети:  български език и литература, философия и биология и здравно образование;

 • Брой ученици – 30;

 • Срок на обучение – 5 години;

 • Балът за класиране на учениците се образува от: утроения брой точки от резултата от националното външно оценяване по български език и литература и броя точки от националното външно оценяване по математика, оценките от свидетелството за основно образование по изучаваните в задължителна подготовка български език и литература и математика   

 

 

За определените с държавния план-прием места в VIII клас във вечерна форма на обучение могат да кандидатстват лица, навършили 16 години и придобили основно образование в VII клас или успешно завършили VII клас при условията на отменения Закон за народната просвета.

 

 

 

 

График

 

за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019 - 2020 г.

 

 

 

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

от 03 - 05 юни 2019 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 18 юни 2019 г. вкл.

3

Провеждане на тестове по:

·        Български език и литература

·        Математика

 

    17 юни 2019 г.      19 юни 2019 г.

 

4

Обявяване на резултатите от тестовете.

-

5

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

·        Изобразително изкуство

·        Музика

·        Спорт

 20 юни 2019 г.

24 юни 2019 г.

25 - 26 юни 2019 г. 

6

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

  

до 27 юни 2019 г. вкл.

  

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите  за проверка на способностите.

до 2 юли 2019 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

3 - 5 юли 2019 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 11 юли 2019 г.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16 юли 2019 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18 юли 2019 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22 юли 2019 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23 юли 2019 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24 - 25 юли 2019 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29 юли 2019 г.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31 юли 2019 г.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

01 август 2019 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10 септември вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 13 септември 2019 г. вкл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bottom
top

bottomДизайн:  Р. Стойчев