правилник за вътрешния трудов ред правилник за дейността на гимназиятагодишен планвътрешни правила за работна заплатастратегия за развитие на училищетовътрешни правила за достъп до обществена информацияправилник за осигуряване на БУВОТ
Полезни връзки
ps
виртуално училище