!!!За учениците от VII и X клас:
Уважаеми ученици, съгласно Заповед №РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания и графици на дейностите за учебната 2019-2020 година в периода от 6 април 2020 г. до 10 април 2020 г. се подават заявления за явяване на национално външно оценяване по желание по:

Във връзка с необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки, попълнените и подписани от родител и ученик заявления се изпращат на електронната поща на училището: sou@souvl.com в срок до 15:00 ч. на 10.04.2020 г.

Забележка: Изпитите по чужд език в VII клас, както и по чужд език и информационни технологии в X клас, не са задължителни. Заявление се попълва само от учениците, които желаят да се явят на съответното НВО по желание.

Дати за провеждане на национални външни оценявания през учебната 2019/2020 година:

ІV клас

учебен предмет
дата
Български език и литература
27 май 2020 г. 10:00ч.
Математика
28 май 2020 г. 10:00ч.


VІІ клас

учебен предмет
дата
Български език и литература
09 юни 2020 г. 09:00ч.
Математика
11 юни 2020 г. 09:00ч.
Чужд език (по желание на ученика)
17 юни 2020 г. 09:00ч.


X клас

учебен предмет
дата
Български език и литература
09 юни 2020 г. 08:00ч.
Математика
11 юни 2020 г. 08:00ч.
Чужд език (по желание на ученика)
17 юни 2020 г. 08:00ч.
Оценяване на дигиталните компетенции (по желание на ученика)
15-19 юни 2020 г. 08:00ч.
Полезни връзки
ps
виртуално училище