Резултати от проведени общински кръгове на националните олимпиадиРезултати от проведени областни кръгове на националните олимпиади и състезания, на които СУ „Васил Левски“, гр. Шумен, е координатор


Областен кръг на националната олимпиада по история и цивилизации, проведен на 25.02.2024 г.

Съгласно т.31.2. от Приложение № 1 към Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката разсекретяването на писмените работи на учениците се извършва след получаване на протокола с окончателните оценки от арбитража на националната комисия.


1. Протокол за резултатите от областния кръг на Националната олимпиада по история и цивлизации, 2023-2024 учебна година от област Шумен V, VI, VIII, IX и XI клас.

2. Протокол за резултатите от областния кръг на Националната олимпиада по история и цивлизации, 2023-2024 учебна година от област Шумен VII, X и XII клас.


Областен кръг на националната олимпиада по гражданско образование, 2024 г.

Съгласно т.31.2. от Приложение № 1 към Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката разсекретяването на писмените работи на учениците се извършва след получаване на протокола с окончателните оценки от арбитража на националната комисия.


1. Протокол за резултатите на учениците участвали в областния кръг на олимпиада по гражданско образование, 2024 г.
Полезни връзки
ps
виртуално училище