Педагогически специалисти с ръководни функции
1.

Юлия Христова

Директор
2.

Нели Миланова

ЗДУД
3.

Мариана Стоянова

ЗДУД
4.

Йордан Стойчев

Ръководител на направление „ИКТ“

5.

Диана Петрова

Педагогически съветник
Начални учители
1.

Димитринка Михайлова

Начален учител
2.

Маргарита Янева

Начален учител
3.

Димитрина Стефанова

Начален учител
4.

Ивелина Първулова

Начален учител
5.

Ирена Колева

Начален учител
6.

Валентина Василева

Начален учител
7.

Снежа Ангелова

Начален учител
8.

Благовеста Анева

Начален учител
9.

Снежана Костова

Начален учител
10.

Галина Костова

Начален учител
11.

Мариана Владимирова

Начален учител
12.

Розалина Иванова

Начален учител
13.

Невена Александрова

Начален учител
14.

Катя Стоянова

Начален учител
15.

Елена Христова

Начален учител
16.

Димитричка Дулева

Начален учител
17.

Калинка Антонова

Начален учител
18.

Катя Проданова-Янева

Начален учител
19.

Айан Мехмедова

Начален учител
20.

Галина Желязкова

Начален учител
Педагогически специалисти по общообразователна подготовка
1.

Светлена Василева

Български език и литература

2.

Дилянка Иванова

Български език и литература

3.

Петя Пейкова

Български език и литература

4.

Наргиз Саидова

Английски език, руски език

5.

Соня Рачева

Английски език

6.

Анелия Костадинова

Английски език

7.

Галя Петкова

Немски език

8.

Светлана Крумова

Математика

9.

Диана Гецева

Математика, информационни технологии

10.

Даниела Георгиева

Математика, информатика и информационни технологии

11.

Петя Атанасова

Информационни технологии

12.

Михаела Трифонова

История и цивилизация

13.

Живко Жеков

География и икономика

14.

Мая Кожухарова

Философия

15.

Силвена Маринова-Пенева

Биология и здравно образование, география и икономика

16.

Пенка Дончева

Биология и здравно образование

17.

Дария Дочева

Химия и опазване на околната среда, човекът и природата

18.

Албена Страхилова

Музика

19.

Иванка Панайотова

Изобразително изкуство

20.

Евелина Димитрова

Физическо възпитание и спорт

21.

Венцислав Иванов

Физическо възпитание и спорт

Ресурсни учители
1.

Станислава Гористанова

Ресурсен учител

Полезни връзки
ps
виртуално училище