КОНТАКТИ:

Адрес: гр. Шумен ул. "Дедеагач" № 24

Email: info-2700231@edu.mon.bg

Телефони:

Директор: 054 - 863 530

Зам. Директор: 054 -863 494

Канцелария: 054 - 861 031

Полезни връзки
ps
виртуално училище