Дати за провеждане на национални външни оценявания през учебната 2021/2022 година:

ІV клас

учебен предмет
дата
Български език и литература
26 май 2022 г. 10:00ч.
Математика
27 май 2022 г. 10:00ч.


VІІ клас

учебен предмет
дата
Български език и литература
14 юни 2022 г. 10:00ч.
Математика
16 юни 2022 г. 10:00ч.
Чужд език (по желание на ученика)
17 юни 2022 г. 10:00ч.


X клас

учебен предмет
дата
Български език и литература
14 юни 2022 г. 09:00ч.
Математика
16 юни 2022 г. 09:00ч.
Чужд език (по желание на ученика)
по график в зависимост от нивото на 17 юни 2022 г.
Оценяване на дигиталните компетенции (по желание на ученика)
по график в периода 20-22 юни 2022 г.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас в периода 02 - 18 февруари 2022 година.

Забележка: Изпитите по чужд език в VII клас, както и по чужд език и информационни технологии в X клас, не са задължителни. Заявление се попълва само от учениците, които желаят да се явят на съответното НВО по желание.Полезни връзки
ps
виртуално училище