Обществена поръчка за доставка на учебници, учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците 1-7 клас за учебната 2023-2024 година в СУ "Васил Левски" - град Шумен е достъпна на адрес - https://app.eop.bg/today/288081

покана закуска
покана обяд

Полезни връзки
ps
виртуално училище