препоръчителни материали за първи клас

Съвместни действия за превенция проявлението на риск "Недеклариране и невнасяне на здравни вноски от задължените лица в България", в частност на завършващите средно образование ученици


ДЪРЖАВЕН И УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА 


Полезни връзки
ps
виртуално училище