Педагогически специалисти с ръководни функции
1.

Юлия Христова

Директор
2.

Нели Миланова

ЗДУД
3.

Мариана Стоянова

ЗДУД
4.

Йордан Стойчев

Ръководител на направление „ИКТ“

5.

Диана Петрова

Педагогически съветник
Начални учители
1.

Димитринка Михайлова

Начален учител
2.

Маргарита Янева

Начален учител
3.

Димитрина Стефанова

Начален учител
4.

Ивелина Първулова

Начален учител
5.

Ирена Колева

Начален учител
6.

Валентина Василева

Начален учител
7.

Розалина Иванова

Начален учител
8.

Благовеста Анева

Начален учител
9.

Снежана Костова

Начален учител
10.

Галина Костова

Начален учител
11.

Айан Мехмедова

Начален учител
12.

Галина Желязкова

Начален учител
13.

Катя Проданова-Янева

Начален учител
14.

Катя Стоянова

Учител ЦДО
15.

Елена Христова

Учител ЦДО
16.

Димитричка Дулева

Учител ЦДО
17.

Калинка Антонова

Учител ЦДО
18.

Моника Наскова

Учител ЦДО
19.

Невена Александрова

Учител ЦДО
20.

Росица Боянова

Учител ЦДО
21.

Силвия Атанасова

Учител ЦДО
22. Филка Филова Учител ЦДО
23. Дияна Абаджиева-Тошева Учител ЦДО
24. Красимир Иванов Учител ЦДО
25.

Антония Живкова

Учител ЦДО
Педагогически специалисти по общообразователна подготовка
1.

Светлена Василева

Български език и литература

2.

Стела Мечева

Български език и литература/учител ЦДО

3.

Петя Пейкова

Български език и литература

4.

Наргиз Саидова

Английски език, руски език

5.

Соня Рачева

Английски език

6.

Ралица Атанасова

Английски език

7.

Галя Петкова

Немски език

8.

Светлана Крумова

Математика

9.

Диана Гецева

Математика

10.

Даниела Георгиева

Математика, информатика и информационни технологии

11.

Тамер Гемеджи

Информационни технологии и КМ, информатика

12.

Христина Балабанова

История и цивилизация

13.

Живко Жеков

География и икономика

14.

Мая Кожухарова

Философия и история и цивилизации

15.

Силвена Маринова-Пенева

Биология и здравно образование, география и икономика

16.

Пенка Дончева

Биология и здравно образование

17.

Дария Дочева

Химия и опазване на околната среда, човекът и природата

18.

Христо Атанасов

Музика

19.

Иванка Панайотова

Изобразително изкуство

20.

Евелина Димитрова

Физическо възпитание и спорт

21.

Венцислав Иванов

Физическо възпитание и спорт

 

22.

Петина Помакова

Математика, информатика, информационни технологии и КМ

 

Ресурсни учители
1.

Станислава Гористанова

Ресурсен учител

Полезни връзки
ps
виртуално училище