ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Сесия май-юни
1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

Полезни връзки
ps
виртуално училище